یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

مطبوعات واصحاب آن برای همه مشکلات ومعضلات چاره وراه حل دارند الا برای مشکلات ومعضلات متعدد خود.همچنین است ایشان تمام گرفتاریها ودردسرهای ریز ودرشت آدمهای ریز ودرشت را درمان می کنند ولی درحل ریزترین گرفتاریهای خود درمانده اند. از باب مثال عرض می کنم دها مقاله وگزارش نوشته اند که در آن دل سوزانده اند که ای بابا چرا فلانی ها بیمه نیستند اما خودشان تاکنون رنگ دفترچه بیمه را عمرا ندیده اند.چه بسیار آدمها را که مشهور نکرده اند وبالا وپایینشان نبرده اند حتی بچه 6روزه عضو کتابخانه را ولی خودشان سرجای اولشان در جامی زنند،کسی ازشان سراغ نمی گیرد الا در مواقعی که احساس نیاز شودولازم الوجود باشند.دراکثر مواقع اگر به دنبال تهیه خبری باشند تو دست وپا هستند جز آنگاه که خبری لازم است تهیه کنند.القصه این خواص ویژه خبرنگاران سبب شده است تا هرکجا که مشکلی کهنه می شود وحل نمی شود از آنها بهره گرفته شود با این عنوان که راه حل جمیع مشکلات فرهنگی است واین مهم هم از دست قلم به دستان بر می آید ( با قلمزنان اشتباه نشود). از جمله مشکلات خانوادگی که تمام راه حل های ارایه شده درباب آن مفید نیفتاد وحال چاره را آن دیدندند که
نشریه ای طنز با محور خانواده بچاپند چون به این نتیجه رسیده اند که:نگارش آنهم با زبان طنز بهترین و تأثیرگذارترین راه برای بیان مشکلات خانواده، روابط زن و شوهر و بهبود آن ها به صورت غیر مستقیم است و به همین منظور اولین شماره نشریه طنز از سوی کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده اصفهان با تعداد انبوه به صورت دو هفته نامه مردادماه چاپ می شود.
تا در نقاط پر رفت و آمد شهر مانند ایستگاه های اتوبوس، دکه های روزنامه فروشی و فروشگاه های کوثر به صورت رایگان در اختیار شهروندان اصفهانی قرار گیرد.خب الحمداله که اصحاب مطبوعات اجازه یافتند در این امر خیر هم ورود کنند.حال بایددیدکی وچه موقع وچگونه به دادمشکلات این مشکل حل کنان می رسد.