دوشنبه, 29 شهریور 1400 Monday 20 September 2021 00:00


چهارمین کتاب از پیشینه تاریخ و فرهنگ منطقه ماربین و خمینی‏ شهر، به تازگی به همت خانه تاریخ و فرهنگ شهر منتشر گردیده است. به گزارش خبرنگار دانشنام، در جلد اول این مجموعه 23 گفتگو با پژوهشگران و شاهدان در خصوص موضوعات مختلف از جمله موضوع هفت برادران، ماجرای پیمان، چگونگی تاسیس مریصخانه سده، حاج‏علی ایران نژاد، گذشته جوی‏آباد و اسفریز، پیشینه قحطی و گرانی‏های منطقه، دوران درشکه‏ها، چوبداری در سده و فرقه گرایی‏ها به قلم محمدعلی شاهین و لیلا پیمانی نگارش شده است. راویان ماربین در 151 صفحه و قطع رقعی توسط نشر گفتمان اندیشه معاصر انتشار یافته است. بنابراین است که این گفتگوها در جهت مستند کردن گوشه‏ های مختلف تاریخ شهر از طریق تاریخ شفاهی و نیز گفتگو با پژوهشگران از گذشته تا کنون انجام و در جلدهای بعدی به تدریج چاپ شود.
گفتنی است پیش از این، کتاب‏های "راهنمای گردشگری"، "هزار سال خمینی شهر" و " چهل پسینه" از این مجموعه انتشار یافته است.
علاقه مندان برای خرید کتاب به کتابفروشی‏های شهر، کتابخانه بعثت و خانه تاریخ و فرهنگ خمینی‏شهر واقع در خانه مجیر مراجعه نمایند.