پنج شنبه, 10 مهر 1399 Thursday 1 October 2020 00:00

کتاب شهدای ورزشکار  شهرستان خمینی شهر انتشار یافت
به گزارش دانشنام به نقل از خبرنگار خبرگزاری موج خمینی شهر، کتاب مذکور با محوریت شهدای ورزشکار شهرستان انتشار یافته است.
مسئول کنگره شهدای خمینی شهر گفت: به دلیل آمار بالای شهدای ورزشکار کتاب شهدای ورزشکار در دو جلد منتشر خواهد شد.
به گزارش موج، با همیاری خیرین ورزش یار مبلغ 11میلیون تومان بابت نشر و تالیف کتاب شهدای ورزشکار پرداخت شده است..

موارد بیشتر