یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: در خصوص تخریب‌ها قانون را به شدت اجرا می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد که روش تخریب با ادعای فاقد ارزش تاریخی بودن یک بنا فراگیر شود.
به گزارش دانشنام فریدون الهیاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص تعرضات و بعضاً تخریب‌های صورت گرفته در چند مدت اخیر اظهار کرد: معمولاً تعرض به میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی وجود دارد، مخصوصاً در استانی که 22 هزار اثر تاریخی دارد این تعرضات بیشتر است.

وی افزود: انگیزه‌های تعرض به میراث فرهنگی متعدد است، اما امروز ضوابط میراث فرهنگی باعث شده است که تعرضات کمتر باشد چراکه ارزش گذاری ویژه‌ای بر روی آثار انجام می شود، از طرف دیگر حساسیت‌ها بر روی میراث فرهنگی به واسطه افزایش ارزش بناها در استان و همچنین بازتاب گسترده آن به دلیل گستره فضای مجازی بیشتر شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ادامه داد: انگیزه‌های متفاوتی از جمله سودجویی شخصی پشت اکثر تخریب‌ها و تعرضات وجود دارد، اما قانون تکلیف را در مورد تعارضات مشخص کرده است و ما به عنوان متولی امر اجازه نمی‌دهیم هیچ گونه کاربری بی موردی برای آثار واجد ارزش ایجاد شود.
الهیاری به تخریب خانه تاریخی رئوفی در آران و بیدگل اشاره کرد و گفت: در این زمینه سودجویی شخصی وجود نداشته، اما احداث یک خیابان در برنامه شهری آران و بیدگل قرار داشته که خیابان مصوبات ملزم را هم ندارد و به واسطه همین یک خانه تاریخی تخریب شده است. مسئله بعدی این است که برای احداث یک چنین خیابانی که اثر واجد ارزش تاریخی در مسیر خود دارد باید میراث فرهنگی در خصوص آن اظهار نظر کند، اما عده‌ای می‌خواهند در این شهر میراث فرهنگی را در برابر توسعه قرار دهند و مطمئنا به این خواسته نمی‌رسند.
وی با بیان اینکه به واقع تخریب آثار تاریخی در استان اصفهان بسیار کم شده است و واقعاً موضوع تخریب آثار تاریخی کنترل شده است، گفت: حجم پیگیری‌ها و استفاده از ضوابط قانونی در این سال‌ها بسیار زیاد شده است و اکثر تخریب‌ها دارای پرونده قضایی و در حال رسیدگی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به تخریب‌های اخیر بناهای تاریخی در نجف آباد، آران و بیدگل و... گفت: همه این موارد دارای پرونده حقوقی هستند و مطمئن باشید قانون تصمیم نهایی را به آنها تفهیم خواهد کرد.

الهیاری با تاکید بر این موضوع که امروز هنگام تخریب همه باید نسبت به بناهایی که تخریب می‌کنند حساس باشند و بنایی که احتمال اینکه واجد ارزش باشد نباید تخریب شود مگر اینکه از اداره کل میراث فرهنگی استعلام گرفته شود، ادامه داد: مکانیسم کارشناسی فنی میراث راه حل تشخیص بناهای واجد ارزش و یا فاقد ارزش است و کسی نمی‌تواند فقط با ادعای خودش واجد ارزش بودن یا نبودن یک بنای تاریخی را تعیین کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون را به شدت در خصوص تخریب‌ها اجرایی می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد که روش تخریب با ادعای فاقد ارزش تاریخی بودن یک بنا فراگیر شود.

موارد بیشتر