دوشنبه, 29 شهریور 1400 Monday 20 September 2021 00:00

سومین کتاب از پیشینه تاریخ و فرهنگ منطقه ماربین و خمینی‏شهر، در اواخر مردادماه 1398 به همت خانه تاریخ و فرهنگ شهر منتشر شد. به گزارش خبرنگار دانشنام، این کتاب شامل چهل داستان و ناداستان از منطقه مذکور می باشد که به قلم لیلا پیمانی و محمدعلی شاهین نگارش شده است. کتاب نام خود را از یکی از این داستان ها که حادثه بارش در چهل پسین(عصر) می باشد گرفته است. چهل پسینه در152 صفحه و قطع رقعی توسط نشر گفتمان اندیشه معاصر انتشار یافته است.
پیش از این، کتاب های "راهنمای گردشگری" و "هزار سال خمینی شهر" از این مجموعه انتشار یافته بود.
علاقه مندان برای خرید کتاب به کتابفروشی های شهر، کتابخانه بعثت و خانه تاریخ و فرهنگ خمینی شهر واقع در خانه مجیر مراجعه نمایند.

موارد بیشتر