سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00


شنبه / ۲۲ آذر ۱۳۹۹
به گزارش ایسنا/ شهردار خمینی شهر گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای معلولان و کم‌توانان ایجاد مراکز رفاهی و تفریحی متناسب با وضعیت جسمانی آن‌هاست و بر همین اساس پارک ویژه معلولان در مرحله سوم از احداث پارک ساحلی جوان با هدف ارائه خدمات به این قشر راه اندازی می‌شود.
شهردار خمینی شهر، با بیان اهمیت مناسب سازی پارک ها جهت استفاده معلولان گفت: ۵۷۰۰ معلول در شهرستان خمینی شهر زندگی می کنند که یکی از مهمترین نیازهای آنها ایجاد مراکز رفاهی و تفریحی متناسب با وضعیت جسمانی آن هاست. متأسفانه معلولان از قشرهایی هستند که به دست فراموشی سپرده شده‌اند و برای تردد در سطح شهر با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
وی افزود: شرایط مناسب سازی در این پارک به خوبی دیده شده و با کمک معلولان شهرستان طراحی شده است. وسایل ورزشی مورد نیاز معلولان به همراه مسیر پیاده روی ویژه و مسیر ویلچر نیز برای این فضا در نظر گرفته شده است. گلنگ این پارک  چند روز پیش برزمین خورد و تا بهار 1400 به بهره برداری می رسد.
علی اصغر حاج حیدری با اعلام این خبر به ایسنا گفت: پارک ساحلی جوان با رویکرد ورزشی در سه بخش طراحی شده که دو قسمت آن ساخته شد و به بهره برداری رسید.

وی افزود: در مراحل اول و دوم اجرای این پارک با هدف ایجاد محیطی سالم برای جوانان و خانواده ها، امکانات رشته های ورزشی مختلف از جمله بسکتبال، والیبال، تنیس روی میز، ورزش های ساحلی، اسکیت، فوتبال و ... تعبیه شده است.

موارد بیشتر