چهارشنبه, 02 بهمن 1398 Wednesday 22 January 2020 00:00

دکتر جمشید مظاهری معلم دهه40همایونشهرواستاد چندین دهه دانشگاه اصفهان دار فانی را وداع گفت . به گزارش دانشنام این معلم دلسوز که دانش آموزان زیادی در خمینی شهر تربیت کرد پس از نیم قرن تدریس درگذشت.
دکتر جمشید مظاهری؛ استاد دانشگاه، ادیب و اصفهان شناس برجسته ،از بزرگان ادب فارسی بود که تسلط بی بدیل و کاملی بر ادبیات فارسی و تاریخ به ویژه تاریخ اصفهان داشت. او محضر بسیاری از دانشمندان متأخر معاصر، ادبیات کلاسیک را درک کرده و آثار برجسته جهان درحوزه شعر و ادبیات را به خوبی می شناخت.
این نویسنده، پژوهشگر، ادیب و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه دراثر بیماری کلیوی و قلبی درگذشت. مراسم تدفین این اصفهان شناس برجسته روز ۲۰ بهمن ماه در آرامستان باغ رضوان برگزار شد.
گفتنی است دانش آموزان خمینی شهری دهه 1340 پای درس این آموزگارعلم و اخلاق زانو زده اند.

موارد بیشتر