سه شنبه, 04 آذر 1399 Tuesday 24 November 2020 00:00

کارگردان بزرگ و جهانی شهرمان اصغر فرهادی دومین جایزه اسکار را به خاطر فیلم «فروشنده» از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار دانشنام ، در هشتاد و نهمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار که شب گذشته برگزار شد این جایزه در غیاب کارگردان بشردوست و ضد سیاست های نژادپرستانه ایرانی و در حضور نمایندگان وی انوشه انصاری و فیروز نادری به وی تعلق گرفت. با این جایزه نام اصغر فرهادی در کنار معدود کارگردان هایی که این جایزه را دو بار دریافت کرده اند نظیر فلینی و برگمان در تاریخ ثبت شد.
مراسم اسکار 2017 به دلیل سیاست های ترامپ علاوه برعدم حضور اصغرفرهادی دارای حواشی متعددی از جمله زدن روبان آبی نشان اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا توسط شماری از هنرمندان در مراسم فرش قرمز بود.

موارد بیشتر