پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00

تعداد 200 نانوایی خانگی غیر بهداشتی در شهرستان خمینی شهرشناسایی شده است .مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان با اعلام این آمار گفت:. تصمیم داریم با همکاری شبکه بهداشت شهرستان و اعطای وام با سود 4 درصد این نانوایی ها را به شکل بهداشتی دربیاوریم. شهرکی افزود: تا کنون 50 تفاهم نامه میان صندوق امید و 50 نانوایی خانگی به همین منظور امضا شده است. وی ادامه داد: به ماست بندی های سنتی شهرستان نیز تا سقف 100 میلیون تومان وام 4درصد می دهیم تا به شکل نیمه صنعتی دربیایند. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان همچنین از بازدید مدیرعامل صندون امید کشور از خمینی شهر به منظور کمک به احداث شهر سنگ خبر داد.

موارد بیشتر