یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اعلام اینکه نقشه های ساماندهی اطراف منارجنبان به تایید میراث فرهنگی و شهرداری رسیده است، گفت: سرمایه گذاران در اجرای طرح ساماندهی اطراف منارجنبان مشارکت کنند.
به گزارش دانشنام به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان عباس روحانی با تاکید بر مرتفع شدن مسائل مربوط به رعایت حریم اطراف منارجنبان با پیگیری های مداوم با اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان افزود: طبق آخرین مکاتبات انجام شده، نقشه های ساماندهی اطراف منارجنبان از سوی سرمایه گذار به تایید میراث فرهنگی و شهرداری رسیده است از این رو از شهروندان و سرمایه گذاران دعوت می شود که در اجرای این طرح مشارکت کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح ساماندهی اطراف منارجنبان از سال ۷۹ توسط شهرداری پیگیری و در نهایت در سال ۸۶ طرح نهایی آن از سوی مشاور اعلام شد و حدود ۱۸ هزار و ۶۵۰ مترمربع برای اجرای این طرح از سوی شهرداری آزادسازی شده است.

موارد بیشتر