چهارشنبه, 05 آذر 1399 Wednesday 25 November 2020 00:00

نصب و راه اندازي اولين مدل اينولاكس روي بام در هلندبه پایان رسید.به گزارش دانشنام به نقل ازمدیرعامل مجموعه وات ویند نماینده اینولاکس در ایران فن آوری اینولاکس اختراعی دانشمند ایرانی که امکان بهره برداری از انرژی باد را برای تولید انرژی در سرعت های پایین باد برابر با یک متر بر ثانیه فراهم می کنددرکشورهای مختلف به سرعت روبه گسترش است. مسعود سه دهی گفت:آمریکا،ایران،چین وهلند ازجمله کشورهایی هستند که درحال توسعه اینولاکس درکشورهای خود هستند.وی ادامه داد:طرح جديد ميشيگان اينولاكس با توان 100 كيلو وات ، اینولاکس چین که گفته می شود انقلاب انرژی درآسیاست و نصب و راه اندازي اولين مدل اينولاكس روي بام در هلند ازجمله این اقدامات است.

گفتنی است دکتر داریوش اعلایی دانشمندومخترع خمینی شهری مقیم امریکا مخترع توربین بادی با فن آوری اینولاکس  می باشد.

موارد بیشتر