سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00


قله صلا يكي از قلل معروف شهرستان خميني شهر مي باشد. ارتفاع اين قله بيش از 2000متر از سطح دريا در سمت شمال اين شهرستان و روبروي خيابان امام و بلوار شهيد بهشتي قرار گرفته و زيبائي خاصي دارد.ازروي ارتفاعات قله مركز استان و شهرستان قابل رؤيت مي باشد.

اطراف اين قله داراي 7 چشمه است كه از سمت پایین به بالااولين چشمه آن بنام گنجشكي است و كمي بالاتر چشمه حسن و حسين است. كمي بالاتر از آن چشمه غم بر وسپس چشمه اي است بنام غلام ساربان كه از درختان كهن و آثار آن مشخص است قدمت زيادي دارد.

پس از عبور ازاين مسير، مايل به سمت دانشگاه صنعتي پشت جنگل ها چشمه مرواريد قرار دارد و در سمت شرق اين قله چشمه مراد قرار گرفته كه آثار ساخت و ساز در آن مكان وجود دارد و کمی بالاترچشمه اي بنام نبي قرار گرفته كه مشرف به نيروگاه مي باشد.اگراز پایین قله به سمت دانشگاه آزاد خمینی شهر طی مسیر شود به چشمه اي بنام چشمه زردي می رسیم  كه مشرف به دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر است.