سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00


قله سيد محمد يكي از قله های معروف شهرستان بوده و در شمال خميني شهر و مشرف به امام زاده سيد محمد واقع است. اين قله 1950 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و علي رغم ظاهر ساده و آسان، صعود به آن بسيار مشكل است و تاكنون صعود به آن چندين كشته داده است.  بهمين جهت تمامي كساني كه مي خواهند به اين قله صعود كنند بايد حتماً با راهنما حركت كنند. براي صعود به اين قله از دو جبهه مي توان اقدام كرد: راه اول از جبهه جنوبي است كه همان راه مشرف به امام زاده سيد محمد و داراي تابلو و راهنما است و كوهنوردان مي توانند از پاكوب( راه رفت و آمد در كوه) به قله صعود كنند. راه دوم از جبهه غربي است كه از داخل جنگل دانشگاه صنعتي آغاز مي شود كه البته براي اين كار بايد از دانشگاه مجوز گرفته شود. البته همان راه اول بهتر است كه هم تابلوهايي براي صعود دارد و هم پرچمي روي قله سوم نصب شده كه راه را براي صعود نشان مي دهد.

قله سید محمد کوهی 2103متر از سطح دریا و 350 متر از پایه اش  ارتفاع دارد. این کوه در شمال اصفهان؛و شرق دانشگاه صنعتی واقع شده  وامامزاده سید محمد در جنوب و پالایشگاه در شمال آن واقع میباشد.

پوشش گیاهی کوه کم پشت و بیشتر به صورت بوته های خار می باشد.جنس کوه عمدتا صخره ای

می باشد که به دلیل فرسایش و ریزشی بودن آن به عنوان یک کوه نسبتا سخت شناخته می شود. بعضی مواقع در ارتفاعات نزدیک قله  در زمستان شاهد لایه های یخی تشکیل می شود.در مسیر قله سید محمد هیچ چشمه ای  وجود. حیواناتی چون شغال ؛گرگ ؛روباه ؛کبک ؛بزمجه ؛شاهین و کبوترگاه در این منطقه دیده می شوند.