یکشنبه, 30 شهریور 1399 Sunday 20 September 2020 00:00

هوای امروز ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما رییس اداره امور آزمایشگاه€Œهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: براساس سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص آلودگی، امروز هوای اصفهان در 6 منطقه ناسالم گزارش شده است.
صادقیان افزود: این وضع در ایستگاه های احمدآباد، خیابان رودکی، چهار باغ خواجو، بزرگراه شهید خرازی، میدان امام حسین(ع) و خیابان پروین ثبت شده است.
وی میانگین شاخص سنجش کیفی هوا (A Q I )را امروز برای اصفهان 105 اعلام و گفت: این در حالی است که وضع کیفی هوای شهرهای خمینی شهر و شاهین شهر هم ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.
رییس اداره امور آزمایشگاه€Œهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مردم به ویژه بیماران قلبی، ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات تنفسی در صورت لزوم از خانه خارج نشوند.
شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق را به عددی بدون واحد تبدیل می کند و وضع آلودگی هوا را در سطوح مختلف نمایش می دهد.