دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

رشته های تحت پوشش هیات بازی های محلی

هفت سنگ:


در این بازی هر تیم شامل 5 بازیکن (4 نفر اصلي و 1 نفر ذخيره) است. مسابقات با توپ ميني هندبال و هفت عدد سنگ انجام مي شود. سنگ ها یا باید رنگ های مختلف داشته باشند و یا اگر یک رنگ هستند باید شماره های مختلف داشته باشند تا تمرکز بیشتر شود. اگر رنگ های مختلف باشند پایین ترین سنگ باید تیره ترین رنگ باشد. لباس بازيکنان متحدالشکل است. شماره پيراهن در وسط پشت 20 سانتي متر و در وسط جلو 15 سانتي متر و به پهناي 2 سانتي متر است . ـ زمين بازي 15 در 18 متر مي باشد. در مرکز زمین دایره ای به شعاع 340 سانتی متر قرار دارد که به فاصله 7 متر از مرکز دایره خط شروع ترسیم می شود. سنگ ها هم در مرکز دایره گذاشته می شوند. هرگونه تصميم گيري در موارد پيش بيني نشده به عهده کميته فني مسابقات خواهد بود.


شرح بازي:
این بازی در دو 6 دقیقه برگزار می شود و دو دقیقه وقت اضافه بین دو نیمه دارد. شروع بازي با قرعه کشي بوده و برنده قرعه حق انتخاب مدافع يا مهاجم بودن را دارد. تيم مهاجم به فاصله 7 متر از سنگ ها، پشت خط شروع (خط پرتاب) قرار مي گيرد. و تيم مدافع مقابل تيم مهاجم پشت نيم دايره مستقر مي شوند.
با سوت داور، نفر اول تيم مهاجم از پشت خط پرتاب، توپ را با دست به سمت سنگ ها در مدت کمتر از 3 ثانيه پرتاب مي نمايد. اگر توپ به سنگ ها اصابت نکند نفر بعدي تيم مهاجم پرتاب را انجام مي دهد پرتاب توپ توسط مهاجمان به ترتیب شماره لباس آن هاست. اگر سنگ ها بریزد یک امتیاز به تیم مهاجم داده می شود. پس از اينکه سنگ ها به زمين ريخته شد بازيکنان مدافع توپ را برداشته و سعي مي کنند با پاس کاري و حرکت، بازيکنان تيم مهاجم را که قصد چيدن سنگ ها را دارند با توپ بزنند. بازيکني که توپ به او اصابت نمايد از زمين بازي خارج مي شود. اگر مدافعين همه بازيکنان مهاجم را با توپ بزنند برنده خواهند شد و سه امتیاز می گیرند اما اگر قبل از اينکه همه بازيکنان تيم مهاجم از بازي خارج شوند بازيکني موفق به چيدن سنگ ها شود، آن تيم برنده بازي خواهد بود و 2 امتیاز می گیرد. به این ترتیب یک ست پایان می پذیرد و اگر 6 دقیقه تمام نشده باشد ست بعدی بلافاصله طبق روال قبلی آغاز می شود.


قوانين و مقررات:
- تيمي برنده بازي است که ببيشترين امتياز را كسب كند و در مرحله حذفي در صورت تساوي بازي در 2 دقيقه وقت اضافي با قرعه كشي مجدد انجام مي پذيرد.
- اگر مهاجم پس از سوت داور برای شروع بازی بیش از سه ثانیه مالک توپ باشد نوبت پرتاب از او گرفته می شود (خطای 3 ثانیه)
ـ در صورتي که بازيکنان مهاجم هيچکدام نتوانند سنگ ها را مورد هدف قرار دهند، تيم مدافع برنده آن ست خواهد بود.
ـ در صورتي که بازيکن مدافع بيش از 5 ثانيه توپ را در دست خود نگاه دارد خطاي 5 ثانيه اعلام شده و بازيكن خاطي اخطار می گیرد . (خطای 5 ثانيه)
 ـ بازيکن مهاجم بعد از چيدن سنگ ها اگر دست خود را بالا ببرد (قبل از اعلام هفت سنگ توسط وي) مدافعين حق زدن وي را ندارند.
 ـ خارج شدن توپ از زمين خطاست و بازيکن مدافع مي تواند براي آوردن توپ از زمين خارج شود.
 - اگر تیم مدافع توپ را بیشتر از 20 ثانیه در اختیار داشته باشد خطای 20 ثانیه رخ می دهد و داور سوت می زند و یکی از سنگ ها را می چیند. بازيكني كه در لحظه آخر توپ دارد تذکر می دهد.
ـ براي هرگونه حادثه غيرقابل پيش بيني زمان متوقف مي شود.

خطاها:

ـ لمس خط پرتاب توسط فرد پرتاب کننده خطا بوده، که نوبت پرتاب را از دست مي دهد و در صورت ريخته شدن سنگ ها، دوباره سنگ ها چيده مي شوند.
ـ خارج شدن بازيکنان تيم مهاجم با توپ و بدون توپ از زمين بازي خطا بوده و بازيکن خاطي بايد زمين بازي را ترک نمايد. و در صورت تمرد از خروج كارت زرد دریافت می کند.
- بازیکنی که سه کارت زرد بگیرد یا به داور توهین کند کارت قرمز می گیرد و اخراج است. ـ بازيکنان مدافع نمي توانند مانع حرکت افراد مهاجم شوند، آنها مي توانند با پاسکاري و حرکت، مهاجمين را با توپ بزنند، در غير اين صورت به بازيکن خاطي تذکرمي شود.
ـ زدن بازيکنان مهاجم با پرتاب توپ صحيح است. لمس کردن بدن مهاجم با توپ خطاست و به بازیکن خاطی تذکر داده می شود.
ـ عبور کامل يک پاي مدافع از قوس نيم دايره (قوس دفاع) خطا محسوب مي شود و يک پرتاب اضافه به تيم مقابل داده مي شود (لمس خط خطا نيست).
- ممانعت مهاجمين از اصابت توپ به بازيكنان خودي كه در حال چيدن سنگ هاست مي تواند بيرون از قوس دايره و به صورت ثابت و بيحركت باشد. (توپ را با ضربه سر و دست و پا نمي تواند منحرف كند)
- فقط بازيكن مدافعي كه توپ دارد و قصد حمله را داشته و در صورتی که در لحظات آخر زمان بازی است اجازه ورود به محوطه دايره را دارد .
- حداکثر فاصله خط محيطي با انتهاي فضاي سالن 3 متر مي باشد.