شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00


تاریخ انتخابات:               نهم اسفند 1381


تاریخ شروع به کار:         نهم اردیبهشت 1382


تعداد اعضای اصلی:        7 نفر


اسامي اعضا:
1-فريدون الهياري ( دكتري تاریخ)
2- عبداله كياني ( کارشناسی مدیریت)
3-سيد علي صالح درخشان (کارشناسی شیمی)
4-سيد غفار موسوي نژاد ( کارشناسی)
5 -سيد احمد ميردامادي ( مدرك حوزوي )
6-نعمت اله طاهري ( حاج ابوطالب ) ( تصديق)
7-سيد محمد موسوي
8 -جواد جعفري ( کارشناسی( (علي البدل اول كه به جاي آقاي كياني عضو شورا شد.)


شهرداران انتخابی:                   عباس کمالی - علیرضا خامسی پور