چاپ

نام :                موزه مشاهیر شهرستان خمینی شهر


تاسیس:            اول فروردین 1395


محل احداث :     خانه مجیر


نشانی:            خمینی شهر، خیابان مدرس خانه تاریخی مجیر


شرح:
شهرستان خمینی شهر به دلیل قدمت زیاد مهد پرورش شخصیت های بزرگی در رشته ها وزمینه های مختلف بوده است به همین دلیل مکانی برای معرفی این بزرگان ضروری به نظر می رسید.بر اساس این فکر در آخرین روزهای سال 92 وبرای نوروز 1393 با نصب تابلوهایی تعدادی از این شخصیت ها در بخشی از طبقه همکف خانه مجیرمعرفی شدند. برای نوروز 1394این تابلوها افزایش یافت . وباهمت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری خمینی شهر ونصب19 قفسه شیشه دار موزه ای نمایشگاه مشاهیر به موزه تبدیل و برای اولین روز نوروز 95آماده بازدید گردید. فکر وتحقیق واجرای این طرح توسط محمدعلی شاهین انجام گرفته است.