پنج شنبه, 10 مهر 1399 Thursday 1 October 2020 00:00


نام  :                    موزه مردم شناسی  جوی آباد خمینی شهر

 

تاسیس:                1391

 

محل احداث :         در یک حمام قدیمی

 

نشانی:              خمینی شهر، جوی آباد، خیابان شهید فهمیده نزدیکی امامزاده سید‌نجم‌الدین

 

شرح:
در سال 1391 به همت اهالی محله‌ی جوی‌آباد قدیم خمینی شهر، حمام قدیمی محل با هدف تاسیس یک مجموعه جهت نگهداری اشیاء واسناد قدیمی،مورد بازسازی قرار گرفت و به یک موزه به عنوان یک کانون مولد فرهنگی، ایجاد کانونی برای استعدادیابی جوانان در زمینه‌های فرهنگی و ... گردیدید وبه این ترتیب موزه مردم شناسی جوی‌آباد قدیم راه‌اندازی گردید.
در این موزه که به همت اهالی محله‌ی جوی‌آباد قدیم راه‌اندازی شده است اشیاواسناد وعکس های قدیمی محل درمعرض نمایش گذاشته شده است.