شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

 دوشنبه بازار


تاریخچه:

بازاری است که ورودی آن ازسمت مشرق از خیابان امام شمالی و سمت مغرب از بلوار توحید است. مسجد جامع فروشان، مسجد سرپل (ابوالبرکات)، تکیه حاج حسن وکاروانسرا حاج میرزامحمدعلی درآن واقع می باشد.در خاطرات نعیم مربوط به دهه1260 خورشیدی به وجود بازار در روزهای جمعه در این مکان که روستاهای اطراف(آبادیهای ماربین) درآن به عرضه اجناس و خرید مایحتاج می پرداخته اند اشاره شده است. حداقل تا دهه1330در اطراف مادی عبوری از این منطقه دباغی وچرم سازی وتا پایان دهه 1340 توپ دوزی وسردوزی(نوعی کفش) رواج داشته است. ظاهرا از اوایل دوره پهلوی دوشنبه ها دراین مکان بازار برپا می شده است که هنوز ادامه دارد و لذا به دوشنبه بازار معروف شده است.اکنون دوشنبه بازار یک بازار دایمی و بزرگ در خمینی شهرمحسوب می شود.


مشاغل موجود در بازار: انواع فروشگاه های پوشاک، کفش، لوازم خانگی، پارچه، خوار و بار، مواد لبنی و خوارکی ، گیاهان دارویی و ادویه ، میوه و تره بار و سبزی و ابزار فلزی دست ساز (چاقو، اره و لوازم باغبانی)

IMG 5917
بناهای تاریخی و مذهبی بازار: مسجد جامع فروشان، مسجد سرپل (ابوالبرکات)، تکیه حاج حسن(که مدرسه علمیه هم بوده است)وکاروانسرا
این بازار که طرحی در سال های اخیر در آن اجرا و مسقف و سنگ فرش شده است فعال ترین و پر رونق ترین بازار در حال حاضر شهرستان خمینی شهر می باشد که دیگر منحصر به روز های دوشنبه نمی باشد البته در این روز خاص دست فروش های سنتی به مجموعه کسبه بازار اضافه می شوند و خریداران نیز چند برابر می گردند. سید محمدعلی جمال زاده در یکی از داستان های خوداشاره ای به این بازار دارد که نشان دهنده تاریخ کهن آن می باشد. در مناسبت های مختلف مذهبی اعم از سوگواری ها و اعیاد کسبه این بازار فعالانه شرکت دارند.

IMG 5935

نشانی: خمینی شهر، از بلوار توحید تا خیابان امام جنوبی به موازات خیابان ولی عصر (عج)، ورودی های متعددی در بلوار توحید، خیابان های ولی عصر و امام جنوبی