شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

تاریخچه:


این منطقه قبل از احداث خیابانها ی سده در سال 1314 وجود داشته ومراکز ی مثل بلدیه ،اداره فرهنگ , مطب پزشکان و داروخانه در آن دایر بوده است
شهرت درب محکمه به دو دلیل می باشد. یکی وجود حکیمان (پزشکان) از اجداد میردامادی ها و لقمانی ها و داروخانه آن که شاید ریشه تاریخی انتخاب خیابان بوعلی برای محل تجمع پزشکان و خدمات پزشکی باشد و دیگری مسگرهای(صفارها) متعدد در زمان رونق این شغل در آن می باشد . امروزه مسگرها اکثرا به فروشندگان ظروف آلومینیومی و استیلی تغییر شغل داده اند و کمتر اثری از مسگرها و سفید کردن ظروف مسی در آن دیده می شود.
تاحدود 50 تا 60 سال قبل در این بازار توپ هم تولید و تعمیر می شد که یکی از بازماندگان آن ها با فامیل صرامی تا دهه هفتاد فعال بود.
مشاغل فعلی موجود در بازارفروش تره بار و میوه و سبزی و ظروف آلومینیومی و چدنی و خوار و بار می باشد که از زمان شورای اول و شهرداری مهندس عابدی اجازه حضور دست فروش ها دراین قسمت داده شد و روز های دوشنبه دست فروش ها به مجموعه فروشگاه ها اضافه می شوند.
این بازار از سمت شرق خیابان امام شمالی مقابل دوشنبه بازار شروع می شود واز خیابانهای بوعلی وشریعتی جنوبی هم ورودی دارد.


اطلاعات بیشتر راازبخش های زیر کسب کنید .