شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00


نام:             خانه زهتاب

 

دوره :          قاجار

 

نشانی:        خمینی شهر، ابتدای خیابان شریعتی شمالی،کوچه....

 

شرح:
حاج محمدمهدي زهتاب، تاجر معروف دوره قاجار، به دليل شهرت خاص خود و موفقيتش در بازار پوست توانست، دوخانه تاريخي رایکی در اصفهان ودیگری در سده با معماري قجري بسازد.
خانه زهتاب خميني شهر 800 مترمربع زيربناوايواني با سقف چوبي و ستون گچبري و اتاق هاي اندروني و بيروني دارد،تزئينات داخلي این بناجذاب بوده و طراحي آن متناسب با فصول مختلف سال ازجهت تعادل درجه حرارت می باشد.
خانه زهتاب اصفهان و جام جم وزهتاب خميني شهر با يك الگو ساخته شده اند، وجود حياط مركزي، فضاهاي ارزشمندي چون شاه نشين و بهره مندي از چوب ازمشخصات این بنا می باشد.