شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00


نام:               برج کبوتر خانه جوی آباد

 

نشانی:           خمینی شهر، جوی آباد قدیم، ضلع شمالی امامزاده سید نجم الدین

 

شرح

یکی از برج های کبوتر که از گزند حوادث و عوامل جان سالم به در برده برج کبوتر جوی آباد قدیم است که یکی از کهن ترین برج های کبوتر استان به حساب می آید. این برج در سمت غرب محله جوی آباد و شمال امامزاده سید نجم الدین قرار گرفته است.

برج مذکور دارای مشخصات منحصر به فردی است. یکی از این مشخصات، عرض 5/4 متری دیواره هاست که در نوع خود بی نظیر است. عرض برج های مشابه به 1 تا 5/1 متر می رسد.

کارشناسان میراث فرهنگی بر این عقیده اند که با توجه به قدمت این منطقه، تاریخ ساخت برج به قبل از دوران صفویه برمی گردد و برج کنونی باقیمانده یک اثر تخریب شده است که در آن زمان بر قسمت فوقانی برج احداث شده بود.