شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

نام:             برج های کبوتر ولاشان


نشانی:         خمینی شهر، درچه، ولاشان


حدود 40 برج کبوتر در زمین های کشاورزی ولاشان در نزدیکی هم واقع شده که جذابیت خاصی در این منطقه ایجاد کرده است و در صورتی که مسوولان برای مرمت آن اقدام نمایند، ولاشان به یکی از پربازدید ترین مکان های گردشگری استان تبدیل خواهد شد.