چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

خمینی شهرهمراه اصفهان وچند شهر دیگر استان امروزپانزدهمین روز متوالی هوای ناسالم را پشت سر گذاشت .به گزارش دانشنام به نقل ازمحیط زیست استان اصفهان در این مدت میانگین شاخص کیفی سنجش آلودگی در ایستگاه های مختلف به عدد 161 رسید و در برخی روزها به همین دلیل مدارس تعطیل شد .
شهرستان‌های سجزی ،شاهین‌شهر، مبارکه، کاشان و نجف‌آباد هم دراین مدت درجات مختلف از آلودگی راداشتند.

موارد بیشتر