چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

در مدت ماموریت ویژه نوروزی اورژانس 115 شهرستان خمینی شهراز ۲۵اسفند ماه سال گذشته لغایت ۱۵فروردین ۹۵ حدود 130 تصادف در حوزه شهرستان خمینی شهر رخ داده است .به گزارش دانشنام بر اساس گفته های رییس اورژانس شهرستان از این میزان تصادف ۵۶.۷ درصد آن مربوط به تصادف با موتور سیکلت بوده است .

موارد بیشتر