سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

در مدت ماموریت ویژه نوروزی اورژانس 115 شهرستان خمینی شهراز ۲۵اسفند ماه سال گذشته لغایت ۱۵فروردین ۹۵ حدود 130 تصادف در حوزه شهرستان خمینی شهر رخ داده است .به گزارش دانشنام بر اساس گفته های رییس اورژانس شهرستان از این میزان تصادف ۵۶.۷ درصد آن مربوط به تصادف با موتور سیکلت بوده است .

موارد بیشتر