پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00

گلخانه داران شهرستان خمینی شهر 13 میلیون گلدان گل فصلی وزینتی به بازار گل وگیاه کشور عرضه کردند. به گزارش دانشنام پایگاه خبری جهاد کشاورزی شهرستان با اعلام این خبر،شبو ، آهار ، کوکب ، اطلسی ژاپنی و ...را از قلامی اعلام کردکه در گلخانه های شهرستان خمینی شهر تولید و روانه بازار شده است. گفتنی است شب بو با ده میلیون گلدان در صدر این اقلام قراردارد.

موارد بیشتر