سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

صبح روز گذشته پس از یک چشم انتظاری طولانی برای بارش باران مردم شهرستان خمینی شهر و شهرهای اطراف با ذوق و شوق توصیف ناپذیری در منطقه لادر حضور یافتند. به گزارش خبرنگار دانشنام، تعداد زیادی از خمینی شهری ها با حضور در منطقه لادر که از تفرجگاه های آبا واجدادی آنهاست ضمن ابراز خوشحالی از بارش باران وآبدارشدن چشمه ها وآبشارهای فصلی شاکر نعمت های خدادادی شدند.

b l1

 

b l3

 

b l4

موارد بیشتر