سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00


یک تعمیرکار 24 ساله دریک تعمیرگاه ماشین واقع در خیابان شهید منتظری بر اثرشعله های آتش بنزین جان خود را از دست داد. به گزارش خبرنگار دانشنام به نقل ازروابط عمومی آتش نشانی خمینی شهرصبح امروزدر حالی که وی مشغول تخلیه بنزین یک دستگاه خودرو حین تعمیرروی پاچال بود،با رسیدن بخار بنزین به شعله چراغ علاالدین داخل تعمیرگاه ظرف بنزین آتش گرفت. به گفته کاظمی در اثر این حادثه تعمیرکار داخل پاچال به طور کامل سوخته و تعمیرکاری که نزدیک ماشین ایستاده بود دچار سوختگی در ناحیه صورت و دست ها شد.
گفتنی است در صورتی که بخار بنزین به شعله ای برسد ظرف بنزین به سرعت آتش گرفته وجان اطرافیان را به خطر می اندازد.

موارد بیشتر