پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00

تولید نوعی کلاه در سده به نام کلاه نمدی در گذشته رایج ومتداول بود به گزارش دانشنام وروزگاری حدود 60کارگاه کلاه سازی در شهر فعال بود وتولیدات آن هم در شهرستان مصرف داشت وهم به شهرهای دیگرصادر می شد. به گفته یکی از استاد کاران که هنوز به تولید کلاه مشغول است عشایر بختیاری، شهرهای نجف آباد، شهرکرد، مسجد سلیمان، دزفول، کهرنگ، خوانسار، گلپایگان، خمین وسازندگان فیلم از مشتریهای این کلاه ها بودند.

موارد بیشتر