چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

مخترع خمینی شهری دو جایزه کشوری ومنطقهای را به خود اختضاص داد به گزارش خبرنگار دانشنام رسول مختاری که با اختراع خود دستگاه شستشوی خودکار بیماران در این جشنواره ها شرکت کرده بود توانست برگزیده پنجمین جشنواره ملی مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی و هفتمین جشنواره رویش اختراعات بنیادهای نخبگان البرز و تهران شود. به گزارش پایگاه خبری بنیاد نخبگان استان تهران، از 320 طرح شرکت کننده 163 طرح به مرحله دوم راه یافتند و از بین آنها نیز 137 طرح به صورت حضوری داوری شدند و در نهایت 13 نفر ازجمله مخترع خمینی شهری برگزیده اعلام شدند.

موارد بیشتر